Welkom op onze familiesite!

Aanmelden | Registreer uzelf

Mijn naam is Bruynooghe Chris en sedert een 15-tal jaar onderzoek ik mijn voorouderstaat en aanverwante families.

Dank aan alle mensen en verenigingen die hun archief hebben opengesteld en/of er delen van geschonken hebben. Verdere aanvullingen, aanpassingen, etc zijn steeds welkom.

Betekenis van de naam Bruynooghe:

Is volgens het boek "Familienamen in België en Noord-Frankrijk" (F. Debrabandere), zoals de naam al doet vermoeden een bijnaam voor iemand met bruine ogen. Er zijn verschillende schrijfwijzen zoals: Bruinooghe, Bruyno(o)g(h)e, Bruijnooghe, Brunooghe....

Onderstaand een interessant artikel door Noel Maes over de West-Vlaamse familienamen Ooghe - D'Hooghe - Bruynooghe:

We kennen de namen Ooghe, D'Ooghe en D'Hooghe: hebben ze met het lichaamsdeel 'oog' te makèn of. met 'hoog'? We hebben ook Bruynooghe, Wydooghe, enz. En wat met Vereen-ooghe? Het is niet helemaal denkbeeldig dat de naam D'Hooghe hetzelfde is als D'Ooghe of Dooghe. Om te beginnen kennen we de naam Ooghe, die zo'n 500 keer voorkomt, o.a. in de regio leper-Kortrijk, ook in Oost-Vlaanderen (Ninove). We hebben ook D'Ooghe (leper-Menen). Mogelijk betekent Ooghe hier dan 'iemand met opvallende ogen'. In 1280 was er een Coppin Oghe in leper.

Er zijn veel familienamen die naar lichamelijke kenmerken verwijzen, zo ook naar, de ogen. De meest voorkomende is wel Bruynooghe (ca. 700 keer). eigenaardig genoeg haast uitsluitend in West-Vlaanderen, het sterkst in de regio Brugge-Torhout (met Kortemark als uitschieter). Iemand met bruine ogen moet vroeger opgevallen zijn, omdat onze blonde voorouders meestal blauwe ogen hadden. Een naam als 'Blauwooghe' bestaat dan ook niet. Daarnaast kennen we ook Wydooghe (ca. 300 keer), opnieuw vooral West-Vlaams (vooral regio Roeselare): iemand met wijde ogen dus. De oudste vermelding is een Willem Widoghe in een oorkonde van de abdij Ter Duinen uit 1261. Iemand met wijd opengespannen ogen kan ook Spanoghe heten, soms vervormd tot Spanhove (o.a. in het Brugse). De namen Wijdooge en Bruinooge komen in Nederland niet zo veel voor. Veel kans dat deze naamdragers van Vlamingen afstammen.

Een voorvader kon ook mooie of lieve ogen hebben en dan heette hij Schoonooghe of Liefooghe. Schoonooghe is vooral Brugs, Liefooghe lepers-Poperings. Hier zien we het West-Vlaams H-probleem opduiken met spellingen als Liefhooghe en Liefhooge, waarbij men blijkbaar niet meer aan 'lieve ogen' denkt... Een moeilijk geval is Bouckenooghe (Roeselare-Kortrijk). Men zou aan een vervorming van 'beukenhaag' kunnen denken maar dr. Frans Debrabandere denkt toch eerder aan 'bokkenoog', een toch ietwat vreemde verklaring. Ooit hebben de namen Bontoghe en Puloghe (uitpuilende ogen) bestaan maar die zijn uitgestorven.

Vrij veel voorkomend is ook Vaneenooghe / Van Eenooghe en Vereenooghe. Met 'van' eerder rond Brugge-Tielt; met 'ver' meer rond Roeselare. Het zijn.., misleidende namen: ze hebben namelijk totaal niets mei. een 'eenogige voorvader' te maken, maar met de plaatsnaam 'Ter Eenode', die 'woestenij' betekent (uit het Duits öde of 'woest, doods', Einöde woestenij). Het zijn dus foutieve vervormingen van Van Eenoo (Brugge-Oostkamp-Wingene). Rond Jabbeke-Beernem vinden we zelfs Van Eenhooghe.

Even terug naar D'Hooghe (ruim 800 keer), D 'hooghe (500 keer) en Dhooghe (400 keer), ook wel eens D'Ooghe (60 keer). Al die namen komen opvallend veel voor in de provincies Oosten West-Vlaanderen tegelijk en bijna even sterk, bij ons het meest rond Brugge (D'Ooghe eerder leper-Menen). In de meeste gevallen zal D'Hooghe toch wel niets met 'oog' maar met 'hoog' te maken hebben. De naam zou dan 'de hoge, de aanzienlijke' betekenen. In 1280 was,er een Wilhelmus Hoge in Ruiselede. De vormen D 'hooge (ruim 600 keer), D Hooge of Dhooge vinden we vooral in Oost-Vlaanderen. Hoe de West- Vlaamse naam Verhooghe (o.a. Tielt-leper-Ichtegem) ontstaan is, is niet helemaal duidelijk: naar een plaatsnaam Ter Hooghe of 't Hooghe'?

Het Wapenschild:

Wapenschild Bruynooghe

Nieuw wapen aangevraagd door Chris Bruynooghe, geboren te Roeselare op 24.09.1983, en door het Heraldisch College goedgekeurd op 8.12.2018 onder het nummer 487.

Het wapen mag gevoerd worden door al de nog levende naamdragende afstammelingen van het echtpaar Charles Louis Bruynooghe (Diksmuide 11.10.1912-Roeselare 2.8.1986) en Georgina Delphinia Opstaele (Leffinge 23.3.1910-Oostduinkerke 15.12.2007).

Beschrijving

In lazuur een vlakke keper van zilver vergezeld boven van drie ogen van het eerste met een bruine iris onder van drie waaiersgewijs geplaatste gersthalmen van zilver, de uiterste half zo groot als de middelste.

Helm: gevoerd en gehecht van keel

Wrong en dekkleden: lazuur, gevoerd van zilver.

Helmteken: een vossenkop van zilver waarvan de ogen met een bruine iris.

Wapenspreuk: SAPIENTIA FRUCTUS ARBORIS VITAE EST.

In letters van lazuur op een lint van zilver.

Motivatie

Kleuren. Lazuur: - verwijst naar het wapenschild van het Brugse Vrije waarvan de voorouders van de aanvrager afkomstig zijn; - is ook terug te vinden in de wapens van de gemeenten Kortemark, Esen en de stad Diksmuide waar de familie van midden 19de eeuw tot op heden woonde; - symboliseert ook wetenschap en waarheid. Zilver: - verwijst naar het wapen van de stad Torhout, bakermat van de familie Bruynooghe van het einde 16de tot en met het begin 19de eeuw; - en staat voor trouw.

Figuren.

De vos: - verwijst naar de omgeving van de Voshoek, gehucht bij Torhout waar de familie Bruynooghe omstreeks 1600 leefde; - staat ook symbool voor slimheid.

De gersthalmen zijn een verwijzing naar de landbouw, activiteit van vele voorouders Bruynooghe en de beroepen van de aanvrager (aankoper van planten en brouwer). Het oog: sprekend voor de familienaam (F. DEBR., 196: bijnaam voor iemand met bruine ogen).

Wapenspreuk: vertaald als “Wijsheid is de vrucht van de levensboom”, dit laatste verwijst naar de activiteiten van de aanvrager in de tuinbouwsector.

Spreiding van de Familienaam in 2008

Spreidingskaart BRUYNOOGHE 2008.

Contact

email imageAls u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.